Škola dôstojnického dorastu

          
                                           

10. ledna 2018

Loňský rok byl pro nás složitý, ale nyní vstupujeme do roku významného. Začínáme vesele a radostně.

Prosincové 81.narozeniny ještě oslavil Pišta Füle, lednové 80-tiny Honza Osladil a nepřítomný Milan Katolický.                                                                                           

                                                                                                                                              

13. prosince 2017

Setkání v Praze na "Kulaťáku" bylo tentokrát poznamenáno nízkou účastí. Způsobily to zřejmě zvýšené nároky na zapojení obvyklých účastníků do předvánočních přípravných akcí. Takže hodnocení končícího roku asi nebude dostatečné.

Všichni účastníci setkání přejí všem kamarádům radostné vánoční svátky a v novém roce 2018 hodně zdraví a štěstí!


Foto: Zdeněk Štorek
 

                         

listopad 2017

Dvakrát v Praze

Dvě setkání skupin z roty R - jedna 4.11. v hotelu ILF v Krči, druhá v hotelu DAP 8.11. v Dejvicích. Mimo Prahy byli zastoupeni hosté. Odkud? = Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Plzeň, Liberec, Písek, Světlá nad Sázavou, Brno a Potštát. Fotodokumentace Zdeňka Štorka a Jindry Skořepy najdou zájemci na facebooku (ŠDD Kremnica).

14.června 2017

Účast na setkáních ovlivňují stále více naše zdravotní problémy, ale setkávat se budeme dál. Příště to bude 13.září 2017. Svoji neúčast vysvětlil svým e-mailem Milan Katolický (viz). 

Tentokrát oslavil Pepa Semerák 79 a Honza Osladil jméno Jan.

 

10.května 2017

Ve stínu GŠ a za libě znějících melodií od sousedních stolů, v provedení skupiny představitelů pravoslavné církve (v mezinárodním složení), si užila další skupinka spolužáků z bývalé roty R příjemné chvíle. Trápily nás zdravotní problémy nepřítomných kamarádů a z téhož důvodu bylo odloženo zamýšlené setkání v Lipnici n.S. až na  druhé pololetí (bude upřesněno).

       

   Karel Duchan                        Franta Wenke

                        Helena a Vláďa Jandlovi

  Honza Osladil                    Richard Hašek

   Vojta Piffl                         Alena Hosnedlová

 

9.května 2017

Tradice přetrvávají - zase u "koně"!

 

 

 

6.května 2017

V Praze-Michli v hotelu ILF si zavzpomínali na minulost a probrali současnost kamarádi z čety R-1.

     Standa Pluháček

     Jindra Skořepa

     Pišta Füle

     Franta Čajka

     Pepa Novotný

     Miloš Málek

      Pepa Vašek

     Luboš Stříž

 

 

 

12.dubna 2017

Opět v Evropě. Mimo gratulací k dubnovým jmeninám se probrala přítomnost a nepřítomnost. Hlavně se naplánovalo na květnový sraz jednání o možném setkání v Lipnici - U České Koruny (na červen?).

Vpředu zleva: Michal Gondek, Vojtěch Piffl, Jaroslav Válka, - stojí: František Wenke, Vladimír Jandl, Jan Osladil, Štefan Füle, - mimo záběr: Zdeněk Štorek.

 

8.března 2017

Dům armády Praha, restaurace Evropa.

Zleva vzadu: Jan Osladil, Vojtěch Piffl, Karel Duchan,  Štefan Füle ,                                                                                                                                             vepředu: Richard Hašek,  Josef Semerák, František Wenke, Zdeněk Štorek. 

 

Naše březnové oslavence Josefy zastupoval Pepa Semerák.  Ženy nebyly přítomny, ale nezapomněli jsme na ně (MDŽ).

 

 

 8.února 2017

Seriál pražských setkání bývalých příslušníků ŠDD pokračoval i v únoru. Účast se zvedla na deset. Sešli se, poseděli, pojedli, popili a hlavně si popovídali o tom, jak jde život.

Zleva-stojící: Honza Osladil, Vojta Piffl, Zdeněk Štorek, Franta Wenke, Karel Duchan, Vláďa Jandl, Jarda Válka; sedící: Pepa Semerák, Ríša Hašek, Míša Gondek.

Pepa Semerák předává oslavenci Ríšovi svůj dárek k narozeninám. Helmice bude jistě k vidění v restauraci Česká koruna v Lipnici nad Sázavou.

 

11.ledna 2017

Tradičně v restauraci Evropa na "Kulaťáku" v Dejvicích se tentokrát sešlo jen "sedm statečných" (nemoc neumožnila účast Milanu Katolickému a Karlu Duchanovi). V přátelské a kamarádské atmosféře pohovořili o možnostech dalších setkání. Na dálku popřáli k narozeninám Milanu Katolickému (6.1. - 79roků) a také zúčastněnému Honzovi Osladilovi (25.1. - 79roků). Vínko bylo červené i bílé, k všeobecné spokojenosti vše zvládnuto.  Po společné dohodě se sejdeme i s dalšími kamarády na obvyklém místě a v čase  8.února, rádi bychom mezi námi přivítali Jindru Skořepu. 

                                                                                                 

14.prosince 2016

Vánoční setkání bylo radostné, přátelské, kamarádské (zleva: Karel Duchan, Štefan Füle, Jan Osladil, Josef Semerák, Vladimír Jandl, Vojtěch Piffl, Helena Jandlová, Michal Gondek, Richard Hašek, Alena Hosnedlová ).

Vzpomněli jsme na Vaška Hosnedla a Miloše Drkala, kteří mezi nás patří a zvláště v tomto vánočním čase.

Popřáli jsme k osmdesátinám a svátku Štefanovi Fülemu. Připravil výborné pohoštění.

A byly i dárkové diáře, s poděkováním Jandlovým.

    

 
                                                        

                        

 9.listopadu 2016

Setkání v Praze bylo martinské, oslavenci zajistili dostatečné "občerstvení" a tak bylo slušně živo.

Vzpomínkou na Vaška Hosnedla a Miloše Drkala jsme uctili  jejich památku.

Popřáli jsme k výročí narození 78 let - Jardovi Válkovi, Vojtovi Pifflovi, Frantovi Wenkemu a k svátku na dálku Standovi Mundlovi (podle slovanského kalendáře).

 

   Účastníci setkání - zleva: Richard Hašek, Vladimír Jandl, Josef Semerák, František Wenke, Vojtěch Piffl, Michal Gondek, Karel Duchan, Jan Osladil, Jaroslav Válka, Štefan Füle.

 

 7.října 2016

1.října nás opustil náš spolužák Miloš Drkal. Rozloučení s ním proběhlo ve Strašnickém krematoriu v Praze, v malé obřadní síni, v pátek 7.října 2016. Zúčastnili se bývalí spolužáci: Štefan Fule, Michal Gondek, Jan Osladil, Vojtěch Piffl, Josef Semerák, Jaroslav Válka, Josef Vašek a František Wenke. Jejich účast byla pozitivně přijata i rodinou. Smuteční řeč pronesl Josef Semerák. Vyjádřil, že Milošek bude dál mezi námi, a že se zachoval jako náš ešdédácký spolužák až do své smrti.

 14.září 2016

Pražského zářijového setkání se zúčastnila i polovina kamarádů z jiných koutů naší země. Těm, kteří se narodili v září, se připomnělo, že jsou o rok starší – Vladimír Jandl, Michal Gondek a Standa Mundl. Zaplatili za to.

Debata si vybírala nejrůznější témata, otřeli jsme se i o politiku. Zejména ale jsme vyslechli vzpomínky těch, kteří se zúčastnili letošního setkání v Kremnici. Hodnocení bylo to nejlepší. Víme už, na čem se tam shodli – další „Kremnica“ bude až za dva roky (2018), kdy většinu z nás čeká kulaté životní jubileum. Bude to už ale v Kremnici setkání poslední! Tak s tím počítejte! Pro ty, kteří si oblíbili Lipnici nad Sázavou a setkání v České Koruně, budou moci pro příští rok uvažovat o opětovném srazu u Haška.

Až v říjnu budete plánovat návštěvu nějaké zajímavosti v Praze, využijte toho, že 12.října 2016 (druhá středa v měsíci) můžete přijít na oběd do Domu armády Praha v Dejvicích a od 12 hodin si tam dvě tři hodinky popovídat s kamarády. Každý bude vítán.

 

17.- 19.červen 2016 - Kremnica

Vzpomínky, které nikdy nestárnou

                                                     aneb

                                                            Šedesát let po maturitě

Kremnické nokturno a reportáž ze setkání šddáků v Kremnici Pepy Semeráka jsou ke čtení! (zde)

Výběr z fotek od Zdeňka Kříže (fotila jeho dcera Zuzana)

přiblíží atmosféru setkání.                                                                                

 

 

 

18., 19.květen 2016 - Lipnice nad Sázavou

Uplynulo 60 let od doby, kdy příslušníci roty "R" a roty "I" zakončili svá studia maturitou. Současně završili první fázi přípravy na vojenské povolání. Při této příležitosti se v Lipnici n/S sešlo klubko kamarádů zavzpomínat. Reportáž ze setkání napsal Vojta Vala, fotogalerii přikládáme.

     

 

9.máj 2016.

 

 13.duben 2016 - setkání kamarádů v Praze bylo živé, zajímavé a připomínalo i pracovní aktiv. Přišel mezi námi Vojta Vala, aby ovlivnil přispívání na webovou stránku také od protiletadlovců. Pepa Semerák představil svoji poslední novinku – Pohádky z Jizerských hor. Hrozil, že je to poslední knížka, ale moc jsme mu nevěřili. Do přinesených knížek napsal věnování naši vnoučatům. Zařadili jsme na ukázku jednu z pohádek (viz).

 

   Sraz v Lipnici nad Sázavou ve dnech 18.a 19.května byl upřesněn (ubytování, strava, raut, cena). Zajištění dopravy vlakem z Prahy má na starosti Honza Osladil, převoz ze Světlé n/S zařídí Karel Duchan a Richard Hašek. Do 10.května očekává Honza Osladil od dalších zájemců přihlášení (pro přehled o počtu k ubytování a stravě). Těšíme se na Oldu Floruse a Zdeňka Štorka s jejich hudebními nástroji.

Na setkání v Kremnici v červnu (viz pozvánka) je slíbeno promítnutí filmu Kremnica 2013, jinak příprava probíhá bez problémů. Doporučujeme organizátorům, aby všechno důležité a aktuální bylo prezentováno s využitím naší stránky www.sddak.sk .    

 

9.březen 2016

Na dohled u GŠ zasedli ke společnému stolu v restauraci Evropa pravidelní návštěvníci pražských srazů. Nálada příjemná, předjosefovská a předjarní. O fotografický pozdrav se postaral Vojta Piffl. Končící zima, která ještě brzdí ozdravné procesy, se postarala o nízkou účast. 13.dubna by to mělo už být lepší. Byla připomenuta pozvánka do Kremnice v červnu (je na této webové stránce), příště se upřesní květnový výlet do Lipnice nad Sázavou.

 

10.únor 2016  Pražské setkání R-šddáků opět v restauraci Evropa (v přízemí hotelu DAP). Účast stoupla do obvyklé výše. Na společném snímku stojí zleva: Zdeněk Štorek, Vojtěch Piffl, Štefan Füle, Josef Semerák, František Wenke, Karel Duchan, Vladimír Jandl, Jan Osladil, sedící: Richard Hašek, Michal Gondek, Milan Katolický a Oldřich Karabec. V přátelské atmosféře oslavili Milan a Richard s optimismem svoje narozeniny a Oldřich svůj svátek.

Květnové setkání je domluveno a potvrzeno na 18. a 19.května 2016 v Lipnici n./Sáz. Setkání v České Koruně před dvěma roky bylo úspěšné. Těšíme se na tuto připravovanou akci, související se 60.výročím ukončení našeho studia v ŠDD. 

 

13.leden 2016  S novým rokem do nových setkání vstoupili pražští šddáci-R. Závěrečné loňské svátky snížily počet zdravých účastníků, navíc jich z Prahy bylo jen trochu přes polovinu. Účastníci popřáli Honzovi Osladilovi k jeho 78 narozeninám (25.1.) i s nabídkou dobrot.

 

 Letecký klub generála Janouška. Členové klubu se v Bechyni setkali i letos - 2015. Bechyňské srazy a slety - to je název článku Vojty Valy, který sraz přiblíží. Doplňují jej fotky Jaromíra Rychtaříka a autory. Podívej se na stránku 89.        

 

 

 

 

 9.prosince 2015   Setkání "R"uzavírá rok 2015. Koláž ze svých fotek vytvořil Vojta Piffl.

 

 

 

 

 

  12.listopadu 2015 - pražská setkávání spolužáků roty R v restauraci Evropa pokračovala tentokrát ve znamení "martínků". Husička samozřejmě byla, ale martinské víno tam asi chybělo.

 

 

 

   31.října 2015 v Praze-Libni v restauraci Kovářská zasedli spolužáci z čety R1. Blízko to měli Pražáci Pišta, Miloš a Pepa, delší cestu absolvovali Bohouš z Litoměřic, Miloš z Liberce, Jindra z Karlových Varů, Luboš z Brna, Standa z Potštátu a Pepa z Třeboně. Na programu nebylo jenom dobré jídlo – taky inventura. Přepočítali minulé roky, ujasnili si současný stav čety a dohodli se na jarním setkání v příštím roce. Řeč přišla i na 60.výročí od maturity v roce 2016 a možnost srazu v Kremnici. Zhodnotili svoje možnosti k daleké cestě, ale řešení zůstalo „ve vzduchu“. Chtějí však vyhledat kamarády z R2 a R3, aby se domluvili na společném setkání v dubnu (kde asi?).

 

 14.říjen 2015

V Praze se setkali šddáčtí veteráni. Přišli členové pražského jádra roty R  (obr.1) a jejich kamarádi z venkova (obr.2). Všichni s chutí pojedli, trošku popili (obr.3) a hlavně si popovídali (obr.4).

 

 9.září 2015 se v DAPraha uskutečnilo pravidelné setkání

Příslušníci bývalé roty "R" přišli skoro ve stejné sestavě jako v červenci. Jenom Jardu Válku vyměnil po delší zdravotní přestávce Pepa Semerák. Překvapení připravil Míša Gondek - představil společnosti svoji vnučku (všichni mu logicky uvěřili). 

       

 

    

Kamarádi z roty "R" se sešli v restauraci DA Praha 8.července 2015

zleva ve směru hodinových ručiček: Míša Gondek, Štefan Füle, Honza Osladil, Vojta Piffl, Jarda Válka, Karel Duchan, Franta Wenke, Miloš Drkal. Mají dobré zákusky?

    

    

    NOVINKA :   Článek Pepy Hejny nám přiblíží osud dcery pilota 311.perutě gen. Irvinga. 
                           Také nás vyzve k  STAVOVSKÉ  SOLIDARITĚ.  Vyzývám  dobré kamarády i já. 
                           Složenku je možno adresovat na Iveta Irvingová, nám. Českých bratří 1536/2 Plzeň.
                           32000.
     S mobilem 737 178 826.    Více najdeš v našem  FORU.         
                        
   
      

   Pamětní deska pilota 311.perutě RAF
    generála
Jana Romana Irvinga.
na jeho
    rodném domě v Lisově 15 u Stodu.
   Dcera generála Iveta Irvingová.
    
   Iveta je aktivní organizátorka pamětních
   akcí vojenských veteránů.
  plk.Ing.Pelčák, Iveta Irvingová
   a pplk.Ing.Jan Neliba.
   Iveta vydala knihu podle     
   skutečného příběhu.
 
   Připomínka 70.výročí útěku spojeneckých
    vojáků ze zajateckého tábora SAGAN.

               2015 - 9. máje
Setkání R1 v Potštátu u Standy Pluháčka doma.

            2015 - 9.máje.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     -  2015-jarní setkání v Domě armády Praha.
                 Květnové setkání, tak jak jsme se dohodli, se uskuteční 
                
v DAP ve středu
13. máje 2015 od 12,00 hod..

           2015-únorové setkání v DA Praha.

  Setkání 4 roty v DA 11.2.2015 v koláži od Jendy Osladila. Zleva Jenda Osladil, Michal Gondek, Franta Wenke a Vojta Piffl,
   sedící Vláďa Jandl, Števo Füle a Miloš Drkal. K narozeninám jsme přáli Štefanovi. Jaro klepe, dobrá nálada.
   

        2015 - Novoroční posezení v Pizzerii Praha.

 

      2015 - novoroční setkání v DA Praha. 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

          

 

 

 

  

            2014 - říjnové setkání  R roty v DA Praha.

 

 

 

 

 

 

             

 

 

                2014 - Setkání pilotů Migů po 55 letech dne 27.9.2014 v Jeseníku.

 

 

 

 

 

 

 

 

                2014 - Setkání všech čtyř čet čtvrté roty v DA Praha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2014 -Srpnové setkání v Hradci Králové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                2014. 18. júna slavnostný akt odhalenia Pamëtnej tabule Československým letcom, 
                                      ktorí bojovali v RAF  v bitke o Britániu.
               
Pamätnú tabulu venovala britská komunita v Čechách a na Slovensku.

   Nábrežia Dunaja s pomníkom  
   M. R. Štefánika pri Eurovea.
   Slávnostný akt odhalenia.      Pamätná tabula.
   Veteráni.    Letci Janko Repa  a Ondrej Kuňak.
    Foto  náš filozóf  Peter Barták.
   Kapela USAF v Európe.

        Slovenskí ešdédáci sa schádzajú každú prvú stredu na začiatku  kvartála  v Posádkovom klube BA.

            2014- Přehrada Rozkoš sedmé čety.

        2014-Jarní setkání v Picerii Praha 

             2014-Tradice založená 9. máje 1959.

     

 

 2014- čtvrtá rota v Domu armády.    

setkání pražských ešdédáků

                  2014- Zajímavá setkání první čety 4. roty.  Zde pokračování v albu.

        2013- Letec Jarda Mílek s českým Delfínem L-29  v Kanadě Ontario  na letišti Waterloo.

                      2014-2013-Naše pravidelná setkání v Praze. 

  

                2013 - čtvrtá rota v DA Praha.

Říjnové setkání ešdédáků v Domě  armády Praha

 

     2013- Vojta Vala - letový den 27.8.2013 - zde pokračování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

   2013-Setkání po šedesáti letech v Olomouci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2013-SETKÁNÍ   PO  ŠEDESÁTI  LETECH  V  KREMNICI  2013   
                       
a   Z D E   album dalších fotografií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             2013 Fotogalerie  všech účastníků setkání.  V Prezentaci   Z D E

   Jarmilka Repová    Jano  Repa    Mária  Csudayová
   Míša  Csuday    Honza  Moutelík    Saša  Ferenčík  

 
   Evička  Varchulíková    Dimitrij Utěšený    Jarda  Kubačka
   Jožo  Belička    Zuzanka Křížová - Zdráhalová    Zdeněk  Štorek
   Vláďa  Koutný    Jožo Capek      Pepa  Semerák

 
   Pepa  Černý    Jožo  Kováčik    René  Semerák
   Standa  Suja           Mária  Bartáková    Peter  Barták
   Karol  Litvák    Věrka  Vaverková    Honza  Vaverka

   Sváťa  Kramoliš    Emil  Jurkovič    Bob  Stránský

   Jano Haviar    Janička Haviárová - Harmincová    Anička  Haviárová

   Mirek  Čtveráček              

Láďa  Konečný

Jano  Čepko

 

 
   Karel Tichava      Andělka Tichavová    Jano  Ronai

   Standa  Pluháček 

   Milan  Scabó    Rasťa  Petrovič
   Pepa  Novotný    Jana Jamrišková    Jožo  Jamriška

   Pavol  Fábry    Evžen  Neznal    Jiří  Ráž
   Honza  Barták    Dorotka  Kocsisová    Ernest  Kocsis
   Tonda  Seidl    Ruda  Junas    Láďa  Polách

 

   Jarda  Dobeš    Karel  Vařeka    Juraj  Pancák
   Standa  Šafář    Jitka  Křížová    Zdeněk  Kříž
   Petr  Váchal    Vláďa  Jandl    Jožo  Šimon

   Jiří  Jaroš    Marie  Florusová    Olda  Florus
   Ivan  Mírný      Zbyněk  Vlček      Pavel  Hlávka
   Miro  Mikita    Tonda  Mencl    Zdeno  Jeckel

 

   Luboš  Stříž        Honza  Líbal    Jarda  Vyzina
       Tom  Jelínek              Milan  Illnar
 

           2013-Májová setkání 2013.

   Janko Čepko a Fero Dražina.    Janko Čepko, Tibor Tinta
      a Zdeněk Žižka.
   Luboš Procházka
      a Mišo  Gildein.

      2013-2012 Setkání v Domě armády.

   Michal Gondek


    Vláďa Jandl     Pepa Semerák    Franta Derka    Richard Hašek
   Vojta Pifl    Miloš Drkal    Olda Florus    Jenda Osladil  

   Jarda Válka    Štefan Fülle     Franta Wenke    Vašek Hosnedl
   Míša Csuday    Standa Pluháček    Jindra Skořepa    Standa Mundl

 
      2012-Pěkné setkání kolem čety R1 v Praze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  2012. 10. říjen - za Jaroslavem Haškem na Lipnici.
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2012-Setkání v Domu armády  Praha 19.září 2012.

 

 

 

             2012-Bratislavští a východočeští ešdédáci.


           2012 -SETKÁNÍ V PRAZE  

  Narozeniny Ládi Jandla.   20.června v Domě armády.    Jmeniny Jendy Osladila.

  

       2012-SETKÁNÍ NA ROZKOŠI

  Zbyněk Vlček naštípal do krbu.   Všichni příznivci Rozkoše.    Heligonka, lidovky, Tom Jelínek.

           2012-EUGEN KROPILÁK

.

8.máje 2012 při výročí ukončení II.světové války na Slavíně převzal
náš učitel  tělovýchovy 87-letý Eugen Kropilák od ministra národní
obrany JUDr.Martina Glvače medaili. Vzpomínky Eugena na jeho
      účast ve Slovenském národním povstání  zde.

        2012- Setkání v Praze na 9. máje 2012.

          2012 tradičně u koně 9.máje.

                     2012 - U Zívalů v Praze 

setkání v Dejvicích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 2011-Setkání v Domu armády Praha v úterý 6.12.2011.

 

 

 

 

 

 

 

        
                   Setkání  16.-18. června 2011 v Kremnici.

     S vděčností jsme vytvořili skupinu kolem primátorky Kremnice paní RNDr. Zuzany Balážové. Foto Milan Illnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fotogalerie všech účastníků setkání

   Hilda a Eugen Kropilákovi
   
   Jiřina a René Messnerovi    Alois Pachlopník uprostřed
   své   7.čety   
   Jarmilka Repová    Alexander Ferenčík vlídný hostitel   Jano Repa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Mária Csudayová    Míša Csuday    Laco Cimbala
   Pepa Semerák    Zdeněk Štorek    Míša Karas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

   Láďa Koutný   paní Florusová    Olda Florus  
   Dorotka Kocsisová    Ernest Kocsis    Jožo Kováčik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Setkání v Kremnici bylo vynikající a jenom lituji, že jsem nevzal manželku
   sebou, aby poznala
   vynikající přátelství po  tolika letech. Ještě jednou dík organizátorům setkání.
                                  František Fryč Jince.

   Jiří Haberland      Jarda Dobeš    Franta Fryč
   Anička Haviarová    Jano Haviar    Janička Haviarová - Harmincová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tomáš Janhuba    Eva Janhubová    Emília Ďurková a Tatjana Boháčová
   Zdeněk Kříž    Jitka Křížová    Bob Stránský  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   Venda Hosnedl    Alena Hosnedlová    Zdeněk Kostelecký
   Standa Pluháček    Franta Čajka    Franta Mareš
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Jiří Ráž    Petr Váchal    Honza Líbal  
   Jožo Šimon    Ondra Kuňák    Teo Martiš  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Juraj Pancák    Jirka Jaroš     Pavel Hlávka  
   Pepa Novotný   Sváťa Kramoliš    Evžen Neznal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   Standa Šafář      Honza Moutelík    Mirek Dvořák
   Julo Šolc    Honza Barták    Tonda Seidl
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Luboš Stříž     Milan Szabó     Milan Katolický
   Láďa Jandl    Láďa Konečný        Olda Karabec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Tonda Mencl    Fero Rehák      Mirek Zicháček
   Rasťa Petrovič    Karel Vařeka    Miro Mikita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Láďa Schrenk      Veronika Osladilová    Milan Illnar

 

 

 

 

 

 

 

 Pokračování snímků ze Fotogalerie pokračuje  ZDE.

  

        Malíř Láďa Koutný nás seznamuje s obrázkem, který namaloval
       pro radnici Kremnica.Připravený dar malíře Vládi Koutného pro město Kremnica.
 A malíř Jindra Gola sebou veze své dílo " Tajemství země ". Obraz je motivován sfáráním
 do dolu a prohlídkou čištění rudy. Jindra si také obtěžkal hroudu zlata. Exkurzi vedl
 velitel Pepa Kůta.   Máme se na co těšit. 

   

           2011 - Kolem sedmé čety u Illnara  v Hradci Králové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         2011- Ešdédáci na jihočeské chalupě zemana Franty Dražiny.

 

 

 

 

 

 

 

Posílám pár obrázků z návštěvy u Jihočeského zemana Franty Dražiny.
Ne, že by mi nechutnalo, ba co dím, výborně to paní domu uvařila, podávala se domácí polévka ochucená "šnytlíkem", pečené kuřátko s nádivkou a bramborama. U stolu Fero Dražina, Zdeněk Žižka, Pepa Hejna a Tonda Fučík.  Ozdobou naší společnosti byla Ferova žena Naďa.
Debata moudrých pokracovala na terase sídla. Tonda.      2011- Ešdédáci na Rozkoši u Zbyndy Vlčka.
 

 

2011 - Setkání kolem 3.čety v DA Praha.
Vydařené oslavy letošního máje pokračují dalším pěkným setkáním v Praze.

 2011 - U koně.

 

      2011-Třídenní setkání
          v Praze      
      picerie  Sicilia

 2011- čtvrtá rota v DA Praha.

 

2009- Naši piloti Migů ročník 1960 v Hustopečích.                               

setkání našich pilotů v roku 2009

  

2009 - Naši piloti Migů po padesáti letech
- ročník 1959 - Hradec Králové.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

       2011- Setkání v Praze   
                  23.března 2011
.

               2009 - dálkoplazi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2011 - třetí četa v DA Praha.

 

                  

         2011- Setkání západočeských ešdédáků v Plzni.

     

                    2010- Tradičně v Praze 26.listopadu.

       

          Setkání pražáků k oslavě narozenin Vojty Piffla a Franty Wenke. Blahopřejeme.

 

                2011- Křtění Špiona u Illnara v Hradci Králové .

             S201- Srpnové setkání u Illnara v Hradci Králové.

 

       pokračovat můžeš  Z D E  volbou F11 máš fotku na celou obrazovku a návrat též F11 

            2010- Setkání roty M v Kremnici

 Setkání roty M v Kremnici 3-5.července 2010.

        pokračování v záložce LETCI, M1  

          2010-  Setkání ešdédáků na Rozkoši  u Zbyňka Vlčka 15.-16. června . 

 

      Tradičně "U koně"

  Mirka a Jiří Kantovi po více než padesáti letech v Kremnici.         

 

 naši učitelé Mirka a Jiří Kantovi po 53 letech v Kremnici

 
NÁŠ  KLUB :

Klub 3 foto Milan Levický

 
 

          
   - oficiální stránky Prezidenta Slovenské republiky

                    

             


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Setkání  v Kremnici  18-20.června 2009.     

     www.toliar.com

    toliar@toliar.sk

    00421-911-514429

 

     ÚČASTNÍCI  SETKÁNÍ   KREMNICA  2009 :

 

 

  

 

                

 

  

               .


         Autor – bývalý vojenský pilot Čechoaustralan Evžen Kulič – se vydává po stopách jedné z velkých záhad druhé světové války – experimentu Philadelphia. Při svém pátrání zavítá na Nový Zéland, do Spojených států, Indie, Tibetu, Brazílie, Argentiny i tajemného aztéckého městečka Cuzca, nevynechá ani svůj druhý domov – krásnou a slunnou Austrálii. Podaří se mu odhalit pozadí utajovaného pokusu, jehož průběh i výsledky jsou dosud zahaleny rouškou tajemství?

 

 


         Tradiční setkání v máji  2008       

             Setkání u Havlínových

     S E T K Á N Í 

           U    H A V L Í N O V Ý C H

              

             Setkání 22.listopadu 2007 v Praze.

                   
                  
         

           Setkání -2007

            

            Setkání Kremnica -  srpen 2004 


 

             foto Almanach.pdf

             Setkání Kremnica - 2003    

 

 

 

 

   

           Setkání "Na Mlatě" - Praha 2005 - foto: Hejna

  Jaroslav J. Mílek - Ontario - Canada:

  Z pod Kremničáku do Himalájí.

                                       návrat nahoru     

                        Stránku edituje Ing.Milan Illnar

 


  © 2004 Pavol Knúrovský, e-mail: knurovsky.p (zavinac)netkosice.sk